List of products by brand Montale

Pierre Montale, pas shumë vitesh eksperiencë në botën e parfumeve, themelon në vitin 2005 Brandin e vet të parfumeve. Parfumet Montale karakterizohen nga kultura Orientale dhe Arabe e parfumeve.

Aroma është një lëndë e parë natyrale dhe e gjallë. Aroma që blini sot do të fitojë forcë dhe rrumbullakësi gjatë jetëgjatësisë së saj.

Koha dhe maçeracioni (procesi i ndarjes së përbërësve të tretshëm të një substance ose materiali me zhytje të zgjatur në një lëng, p.sh. ujë. Në mënyrë që t'i përgatisë ato për trajtimet e mëvonshme) është sekreti i një eliksiri. - cit. Pierre Montale

Brando Montale Paris, i krijuar në vitin 2005 nga Pierre Montale, është një Brand Luxury që numëron mbi 140 parfume në treg.

Ppas shumë vitesh eksperiencë në botën e parfumeve, themelon në vitin 2005 Brandin e vet të parfumeve. Parfumet Montale karakterizohen nga kultura Orientale dhe Arabe e parfumeve.

Pierre e ka nisur punën e vet në Arabinë Saudite, duke punuar si parfumier për familjen mbretërore.

Mbas disa vitesh eksperiencë, kthehet në Paris, për ti dhënë shikueshmëri punës së vet dhe për të prezantuar elementet e shumtë Orientalë në krijimin e parfumeve.

Elementet kryesor te parfumeve jane, Oud, qelibari, kedri dhe aroma te ndryshme e të pasura orientale.

Linja e parfumeve karakterizohet edhe nga flakonët e veçantë, flakonë elegantë prej alumini.

Të ndërtuar enkas për të ruajtur dhe për ti dhënë jetëgjatësi parfumit, duke e rruajtur edhe nga faktorët e jashtëm siç është edhe drita.