Rregullat fillestare

a) Të Bazuar në termat dhe kushtet tregtare të përcaktuara këtu, përcaktojmë marrëdhëniet midis kompanisë fragrances.al si shitës dhe menaxher i dyqanit online në dhe klientëve tanë, me të cilët lidhim një kontratë shit-blerjeje.

b) Rregullat e përcaktuara në Kushtet tregtare janë të vlefshme për të gjithë klientët tanë.

c) Këto Kushte kryesisht kanë të bëjnë me blerjen e mallrave në dyqanin tonë online dhe rrjedhimisht do të zbatohen për blerjen online të mallrave të bëra ose përmes faqes web www.fragrances.al ose nëpërmjet dyqaneve tona virtuale.

 

2. Lidhja kontratës së shit-blerjes

a) Në rastin e një kontrate shit-blerjeje online, porosia e kryer në faqen e internetit ose në dyqanet virtuale (Instagram, Facebook, WhatsApp) do të quhet propozim për kontratë blerjeje. Kontrata e shit-blerjes do të finalizohet pas pranimit të propozimit nga ana jone, e bërë e qartë në formën e dërgesës së mallrave të porositura. Ne do të informojmë klientin për dërgesën e mallrave me e-mail ose me kanale të tjera.

b) Ne furnizojmë mallra vetëm në sasinë e zakonshme për konsum të një familjeje. Në raste specifike (veçanërisht në rast të zbritjeve dhe shitjeve me ulje), ne rezervojmë të drejtën për të vendosur një kufi maksimal për sasitë që mund të blihen.

3. Kthimet

a) Kthim pa arsye brënda 48 orësh.

Produktet vinë me ambalazhim origjinal nga prodhuesi. Produktet e hapura nuk mund të kthehen pasi bëhen të papërdorshme. Pranojmë kthime brënda 48 orëve nga momenti i dorëzimit të produktit te klienti. Produkti duhet të kthehet me ambalazhim original sikur është dorëzuar. Produkti duhet të kthehet nëpërmjet të njëjtit korrier që është bërë dorëzimi dhe të gjitha kostot e kthimit janë në ngarkim të klientit.

b) Kthim për produkt ose ambalazhim të dëmtuar

Në momentin e dorëzimit të produktit të dëmtuar, klienti duhet të na kontaktojë menjëherë duke dërkuar edhe një ose më shumë foto të produktit të dëmtuar.

Kanalet e komunikimit janë;

email – [email protected] ose WhatsApp +355683949552 ose Instagram fragrances.al ose livechat në www.fragrances.al.

Vlejnë rregullat e mësiperme të kthimeve pika a, me ndryshimin e vetëm që kostot e kthimit në ktë rast i merr përsipër fragrances.al.

c) Rimbursimi do kryhet me rikthimin e shumës së paguar nga klienti, me para në dorë, me zëvendësim me produkt ose produkte të të njëjtës vlerë ose me anë të një kodi promocional (gift card) që mund të përdoret për blerjet e ardhshme.

4. Metoda e pagesës dhe transporti

a) Ju mund të zgjidhni mënyrën e pagesës dhe mënyrën e transportit duke zgjedhur nga opsionet e ofruara. Para dërgimit të porosisë, ne do të informojmë klientin për mënyrën e pagesës, transportit dhe kostot totale.

b) Për porositë brenda territorit të Shqipërisë transporti ofrohet falas  ndërsa për porositë jashtë territorit të Shqipërisë transporti është me pagesë dhe varion sipas destinacionit.

 

5. Të ndryshme

a) Ne u ofrojmë klientëve tanë ulje dhe kupona shtesë, duke komunikuar herë pas here me kushtet përkatëse të përdorimit. Nëse nuk përcaktohet ndryshe, uljet ose kuponët e dhuratave mund të përdoren vetëm një herë; për më tepër, për çdo blerje të vetme është e mundur të përdoret vetëm një kupon i të njëjtit lloj. Në rast se vlera e një kuponi është më e madhe se vlera e të gjithë blerjes, diferenca nuk do të transferohet në një kupon tjetër dhe shuma e mbetur nuk do të rimbursohet.

 

b) Konsumatori mund të kontaktohet dhe të marrë një pyetësor vlerësimi nga palët e treta në lidhje me blerjen e bërë. Konsumatori mund të tregojë përvojën e tij në lidhje me përvojën e blerjes dhe produkteve me të tjerët. Ne do të donim të falënderonim paraprakisht klientin për gatishmërinë e tij për të plotësuar pyetësorin.

 

6. Informacione të përgjithshme

a) Sipas ligjeve në fuqi, shitësi është i detyruar t'i lëshojë një faturë konsumatorit dhe të regjistrojë shitjen në internet pranë autoritetit tatimor.

b) Kontrata e shit-blerjes do të përcaktohet në Shqip dhe do të rregullohet nga ligji Shqiptar.

a) Të gjitha çmimet e produkteve dhe shërbimeve janë duke përfshirë TVSH-në.

b) Duke dorëzuar porosinë, ju pranoni dërgimin e faturës në format elektronik. Fatura do të dërgohet së bashku me postën elektronike në lidhje me dërgesën e porosisë.

c) Të gjitha çmimet, përfshirë çmimet me ulje, janë të vlefshme deri në njoftimin e mëtejshëm.